HIPERMATRÒNIC, L'HIPERBREU QUE VA SORGIR DE L'ESPAI PROFUND